Turid Brattli holdt "tale for dagen". Geilojordet er alltid en fin ramme rundt arrangement på Geilo.  17. Mai inneholder alltid en del av programmet her.
Hvor kan dette være dersom vi ikke hadde  Geilojordet? 
  Geilo naturfoto   <<Tilbake     >>Neste