Adippeperlemorvinge Argynnis adippe. Kolsrud.
 Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste