Amandus Ibsen-Børnick, elevrådsformannen, holdt en fin tale. Ungdommens tanker er alltid viktige å lytte til. 
De er det som skal dra Geilo videre inn i fremtiden.
    
Geilo naturfoto   <<Tilbake     >>Neste