Geilo er i utvikling og trenger boligtomter. Nye planer finnes, bl.a. dette med rød ring rundt. 
Furusetvegen til venstre for feltet og den gamle lysløypebrua nede til venstre. Bildet tatt en vårdag i 1980.
      Geilo naturfoto   <<Tilbake    >>Neste