Bakkesøte, Gentianella campestris. I Hallingskarvet nasjonalpark vokser den spredt, men er på tilbakegang. 
Derfor finnes den på Rødlista over truede planter. Kan blomstre til langt ut i august/september.
Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste