Flokofallet, et av områdets lite kjente attraksjoner. Største i Lillehammer region styper seg utover i 32m høyde  i elva Flokoa,
 som renner fra Nordre Sjogevatnet til Rinna.
 
 Geilo naturfoto <<Tilbake        >>Neste