Artsmangfoldet under Flokofallet langs Flokoa er helt annerledes enn landskapet som ligger bare noen hundre meter vekk.
Fuktighet kombinert med varme gjør at floraen blir helt spesiell. Bregner store som en voksen person har jeg aldri sett før. 
Sjelden store Gråor, finner du og her.
 
 Geilo naturfoto  <<Tilbake      >>Neste