Fossåne, her med sitt høyeste fall, ligger ikke langt fra RV7. Tett med skog, kratt og store steiner gjør at det er rimelig vannskelig å komme fram.  
Når jeg står her under fossefallet er det nesten eventyrlig stemning med konstant dusj fra fossen.
Geilo naturfoto  <<Tilbake      >>Neste