Fossekall, Cinclus cinclus, White-throated Dipper. Fossekall eller Vasstrost som den blir kalt flere steder i Norge, på matsøk i bekken. Stadige dykk i det iskalde vannet. Vårfluelarver er en viktig del av vinterføden.
 Geilo naturfoto   <<Tilbake    >>Neste