Ungdommens kulturmønstring i Hol kommune Fredag 25.01.08. Fullsatt sal i Geilo samfunnshus, fikk med seg mange gode prestasjoner. 
Fredrik Sjastad Næss, ( her med sin medhjelper) ledet kvelden på en fremragende måte .
  
   
  Geilo naturfoto   <<Tilbake     >>Neste