Ny generasjon Fjellbjørkmåler,Epirrita autumnata er på gang. Som voksen har den skarp grønn fagre. 
En liten nylig klekt, på 3 mm har begynt å spise på bjørkeløvet. Ser ut for at vi kan få nye angrep 
i år også på skogen rundt Ossjøen og vestover. 
 Geilo naturfoto  <<Tilbake    >>Neste