Gjennom flere år har fjellbjørkmåleren angrepet skogen i område Ossjøen og videre vestover i Hein og Låglitunga. Ved flere års angrep dør gammel skog. 
En liten del av skogen ved Æan turisthytte står igjen, ellers kommer mye av skogen rundt til å dø ut. Kolsfet fremst i bildet. 
 Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste