Bergensbanen 100 år.

27.11.1909 Åpnet Bergensbanen. En jernbanestrekning som har betydd mye for hele strekningen Oslo - Bergen i 100 år.
Lørdag 6.6.09 passerte veterantoget Geilo-Finse, som gikk fra Oslo til Bergen.