Halldalsåne som renner fra Halldalsvatnet og ned i Pålsbufjorden er på veg inn i hvilesesongen. Ørretrogna utvikler seg til klekking utpå våren. 
Innsektene lever et langsomt liv. En og annen fossekall dykker ned i det kalde vannet etter mat. 
 
Geilo naturfoto  <<Tilbake      >>Neste