Embretstølen med Hallingskarvet.
 Geilo naturfoto      >>Neste