Hallingskarvet, går inn i sin første vinter som nasjonalpark. Like etter at sola tar tak i landskapet, er det godt å sitte ned, studere detaljene, la tankene gå tilbake til den tida våre forfedre var her.
I mange hundre år var de avhengige av det fjellet gav dem. I den tidas klær og mat. Bål var viktig men ikke like lett å ordne, uten fyrstikker i det karrige område helt oppunder skarvet. Ikke som i dag, fyre opp en primus. Kanskje de låg i skjul ved Tvergastein å venta på at reinsflokken skulle komme. Reinstrekket var jo lik den tida som den er i dag. den har ikke lett for å finne nye veger. Fisken og reinen var viktig. Terrenget har ligget der uforandret. Næsshytta og den stien du kan skimte på bildet som går opp i prestholtskardet. Dette er det eneste i bildet over som er forandret fra den tiden.
 Geilo naturfoto   << Tilbake    >>Neste