Hengebrua vest for Geiteryggen turisthytte. Slepa her fører deg til Hallingskeid på Bergensbanen. Brua ble tatt av isgangen, tror det var i 2001. 
Ble bygget opp igjen til en solid god bru som tåler det meste.
Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste