Hol pukkverk. Fortsatt drift, fortsatt mulighet til mer masseuttak. Er det mangel på dette i Hol kommune i dag?
Når vi hadde "storsalva" var det 2,5 tonn dynamitt. 
Geilo naturfoto  <<Tilbake    >>Neste