Huldrestry, Usnea longissima Ach, er en lavart står på den norske rødlista som sterkt truet. Lillehammerområdet ha en av landets største 
forekomster av Huldrestry. Den er på sterkt tilbakegang, og mulig det skyldes at i mange områder blir skogen for tett.
 
 Geilo naturfoto   <<Tilbake     >>Neste