Kjernebiter, Coccothraustes coccothraustes, hawfinch. En av de mest sjeldne gjester vi har på Geilo.
  
Geilo naturfoto    <<Tilbake      >>Neste