Ikke alt for mange år sidenble denne låvebra brukt. Låven står på Kolsfet i vestenden på Ossjøen. Ferdselsåre gikk forbi Kolsfet og her har det mest sannsynlig vært 
handelssted og overnatting. Få steder så høyt til fjells i landet har det vært slik stor jernutvinning som her. I område ligger det graver fra bl.a vikingtiden og svartedauen. 
Geilo naturfoto
  <<Tilbake    >>Neste