Kraftlinja snor seg over fjell etter fjell, gjennom dal etter dal, her i område Larsolastølen. Og pengene renner inn i. Så er spørsmålet. 
Blir pengene fornuftig brukt?
 Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste