Lund som ligger fint til på Bakkenfeltet, kan også bli aktuelt å legge ut til boligformål. Dette bildet fra våren 1980.
      Geilo naturfoto   <<Tilbake     >>Neste