Nummedølinger var over til Geilo med mye god mat. Stor trafikk hele tida. Ble det igjen noe?
   Geilo naturfoto  <<Tilbake       >>Neste