Nå har du gått ut denne åpningen for siste gang, kanskje etter å ha vært på apoteket.
     
Geilo naturfoto   <<Tilbake     >>Neste