Floraen i Omnsbakkan er speielt rik. Store fine planter av skogstorknebb er med å danne blomstereng. Flere skogstorknebb som vokser på litt 
mer utsatte steder i Omnsbakkan er kun 8-10 cm høye. Dette for å nyttiggjøre seg jordvarmen. 
Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste