Framme ved Omnsvatnet, 1320moh. Isen ligger fortsatt, ikke så uvanlig. Langs vannet i denne sørvente halla heter, Omnsbakkan. 
Floraen er uvanlig rik sammenlignet med områdene rundt. Borstett fra en helt spesiell plass i Jotunheimen har flere planter sitt høyeste leveområde i 
Norge her i Omnsbakkan.
 
Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste