Ordføre i Ulvik, Mona Haugland Hellesnes fortalte om hvor viktig Bergensbanen har vært for Ulvik og ikke minst hvor viktig Finse er som ressurs 
med turisme skattekroner kultur og natur.
 Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste