Øyo planovergang Geilo. En av de farligste planovergangene i Hallingdal. Her har det gått tapt menneskeliv, bil er blitt kløyvd i to, der 
sjåføren nesten ikke fikk skader. Pluss mange nestenulykker. Endelig ser det ut til at det kommer en løsning, selv om dette tidligst kan skje i 2010.
Geilo naturfoto  <<Tilbake    >>Neste