Reinmjelt, Oxytropis lapponica. I farten kan den forveksles med den vanlige setermjelten. Reinmjelt er forholdsvis sjelden.
Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste