Reinrose, Dryas octopetala. Andrena lapponica, tilhører sandbiene sørger for pollen-overføring.
Geilo naturfoto   <<Tilbake    >>Neste