Vierbotn: Det er godt kjent at høyspentledningene gjør et stort innhogg i rypebestanden.
Steggen er nok spist av en rev eller røyskatt da fjærene er tygd på og ikke nappet av som en rovfugl ville gjort .
 
 Hovedside Ukens Bilder             Geilo naturfoto           <<Tilbake    >>Neste