Jostein Seljelid, begynte på Haugastøl og avsluttet sin jernbanekarriere på Geilo stasjon. Nå pensjonist på Geilo. 
Her sammen med ordfører Erik Kaupang. Begge gleder seg til veterantoget kommer om få minutter.
Geilo naturfoto      >>Neste