Skjærja 1976. Mine brødre Tom Og Magne Ove. Mange gode minner. Hvem husker ikke kreppgenser'n som Ove har på seg.
 Knitra og spraka når vi dro den over hodet. Stormkjøkkenet som var ny på markedet noen få år før. Fiskestengene, ja der var det mye bra.
Sjokade-pålegget var ofte med. Litt andre klær enn det vi i dag bruker i fjellet. Begge har en annen hårmanke i dag.
  Geilo naturfoto     >>Neste