Svømmesnipe, Phalaropus lobatus, Red-necked Phalarope. Hunn. Etter overvintringen i Arabiahavet, er den her i noen hektiske uker.
 Allerede i slutten av Juli reiser mange tilbake, flere enn når de kom.
 Geilo naturfoto  <<Tilbake      >>Neste