Svømmesnipe, Phalaropus lobatus, Red-necked Phalarope. Hunn. Sitt særpreg har den når den flyter rundt på vannet som en lett kork og plukker innsekter. 
 Geilo naturfoto  <<Tilbake      >>Neste