SvÝmmesnipe, Phalaropus lobatus, Red-necked Phalarope. Hunn. Lynraskt letter den fra vannet.  
 Geilo naturfoto  <<Tilbake      >>Neste