Tistelsommerfugl på Tilstel. En av sommerfuglene som kan påtreffes i nesten hele verden. Men den klekkes ikke i områdene våre.
Tvilsomt om den noen steder i Europa kan reproduseres. De du ser  her og ellers i Europa har mest sannsynlig kommet fra Nord-Afrika.
 
 Geilo naturfoto  <<Tilbake     >>Neste